Monday, March 14, 2011

Situasi 39 : Mari Belajar Dialek

Pada kelas Semantik dan Pragmatik beberapa minggu yang lepas, saya telah belajar tentang dialek bagi sesebuah negeri untuk mengungkapkan satu patah perkataan dalam bahasa Melayu. Dialek merupakan variasi daripada sesuatu bahasa tertentu dan dituturkan oleh sekumpulan masyarakat bahasa tersebut. Dialek ditentukan oleh faktor geografi dan juga sosial. Semasa kelas Semantik dan Pragmatik tersebut, kami belajar dialek untuk kata ganti nama diri bagi setiap negeri. Misalnya ialah perkataan ‘saya’ atau ‘aku’ :
Kelantan = Ambo
Kedah = Hang
Sarawak = Kamek
Terdapat beberapa contoh dialek yang telah kami pelajari. Ada yang mempunyai persamaan dan ada juga perbezaannya. Daripada dialek ini, kita dapat mengkaji serba sedikit dan membuat perbandingan antara satu dialek dengan dialek yang lain. Belajar dialek merupakan satu perkara yang sangat seronok.

No comments:

Post a Comment